Witamy na stronie internetowej Zakładu Kominiarskiego Leszka Rzewuskiego

 

Wykonujemy:

 • okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
 • czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836),a mianowicie:
  - czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku,
  - czyszczenie przewodów spalinowych minimum 2 razy w roku,
  - czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku,
 • opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazownictwa i architektury,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem,
 • sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej,
 • opiniowanie przewodów kominowych i podłączeń w budynkach nowych budowanych, jak i istniejących,
 • sprawdzanie przydatności eksploatacyjnej przewodów po kapitalnych remontach i obiektów nowo wybudowanych,
 • uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udrażnianie przewodów kominowych,
 • usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych,
 • montaż nasad kominowych,
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami,
 • badania szczegółowe przewodów kominowych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, m.in. kominowej kamery inspekcyjnej z mozliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów,
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe,
 • montaż stalowych wkładów kominowych kwaso- i żaroodpornych,
 • prace pokrewno-kominiarskie według indywidualnych ustaleń.

W przypadku zainteresowania nasza ofertą w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

Obszar który obsługujemy:

Miasto Warszawa
Powiat Garwoliński
Powiat Otwocki
Powiat Piaseczyński
Powiat Wołomiński
Powiat Pruszkowski
Powiat Miński
Powiat Rycki

 

Powszechnie wiadomo, że kominy służą do odprowadzania gazów spalinowych z palenisk na zewnątrz. Obowiązujące przepisy w przedmiocie budowy kominów oraz ich konstrukcji zabezpieczają w zasadzie prawidłowe działanie kominów w zakresie odprowadzania gazów spalinowych przy uwzględnieniu warunków zabezpieczających budynki przed ewentualnymi pożarami.

Więcej…
 

Wykonujemy kamerowanie przewodów wentylacynych i spalinowych profesjonalną kamerą kominiarską VIS 2000.

Kamera kominowa VIS 2000 służy do optycznej kontroli kominów i przewodów spalinowych o średnicy od 55 mm. Dokładna inspekcja ścianek przewodu kominowego umożliwiona jest dzięki skręcającemu się na wszystkie strony o 180 i obrotowej 360 głowicy.

Więcej…
 

Początki kominiarstwa sięgają trzynastego wieku, czyli okresu, w którym starano się już powszechnie wyprowadzać dym do wyższych warstw atmosferycznych - przez stosowanie kominów wychodzących mniej lub więcej ponad dachy budynków. Były to kominy budowane z kamienia o większych przekrojach, nierzadko powyżej. Początki kominiarstwa sięgają trzynastego wieku, czyli okresu

Więcej…
 

Obsługujemy Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w zakresie:

 • Okresowe przeglądy przewodów kominowych
 • Kontrola szczelności instalacji gazowej
 • Czyszczenie przewodów kominowych
 • Udrażnianie przewodów kominowych
Więcej…